KONTAKTI

 

Tuzla

 

: 035 247 350 : 035 362 270 :
: 035 360 760 : 035 360 761 :

Direktor
 

Dojavni operativni centar

: 061 105 420 :
e-mail: direktor@flek.ba

 

: 061 635 231 : 062 365 125 :
: 063 796 799 : 035 247 350 :
: 035 362 270 :

Tehnički  direktor

 

Tehnička podrška

: 061 105 412 :
e-mail: tehdirektor@flek.ba
skype: batobato10

 

: 061 130 612 :
e-mail: podrska@flek.ba

: 061 108 213 :
: 061 735 689 :
e-mail:tehnika@flek.ba

Šef fizičke zaštite

 

IT podrška

: 061 130 975 :
e-mail:fizckazastita@flek.ba
edin.c@flek.ba
 

: 062 006 414 :
e-mail:it@flek.ba

Odjel ekspanzije:

 

Tehnička zaštita

: 063 894 461 :
: 061 103 664 :
e-mail: flek@flek.ba
 

: 061 108 269 :
: 061 108 172 :
: 061 638 921 :
: 061 040 579 :
: 061 729 125 :
: 061 280 368 :
e-mail:tehnika@flek.ba

Skype: sasongabon

Brčko   PJ Visoko

Asima Derviševića  br. 12

tel/fax: 049 218 604 :
mob. : 061 108 254 :
: 061 108 269 :
e-mail:  tehnika.brcko@flek.ba

  Kakanjska  br. 4
tel/fax : 032 730 560 :
PJ Sarajevo - Hadžići   Republika Srpska
Igmanska 98
tel/fax : 033 428 705 :
: 061 108 416 :
  Flek security d.o.o.
Prijedor,  Svale bb
tel/fax : 052 238 089 :
mob.: 066 822 553 :
PJ Travnik    
Aleja konzula, bb
tel/fax: 030 540 507 :
   
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

flek security © 2011